کسب امتیاز و دریافت جایزه

تیم یاپوتا فرصتی فراهم کرده تا شما دوست عزیز با هر سفارشی که انجام میدهید کسب امتیاز کنید و با افزایش این امتیاز ها بتوانید جوایز دلخواه خودتان را انتخاب کنید.

لیست سفارشات با امتیاز آنها:

 • هر یک عکس در گیلان=5 امتیاز
 • هر یک عکس در تهران=5 امتیاز
 • هر یک عکس در شیراز=5 امتیاز
 • هر یک عکس در کرج=5 امتیاز
 • مکعب خاطرات=5 امتیاز
 • چاپ عکس سایز 15*10 =1 امتیاز(هر یک سایز بزرگ تر=1 امتیاز بیشتر)
 • چاپ و شاسی سایز 15*10 =2 امتیاز(هر یک سایز بزرگ تر=1 امتیاز بیشتر)

لیست جوایز:

 • 75 امتیاز=یک عکس رایگان
 • 125 امتیاز=دو عدد عکس رایگان

 • 85 امتیاز=یک عدد مکعب خاطرات
 • 130 امتیاز=دو عدد مکعب خاطرات